53 portejblov - 1775 spojení - 374(1437) km Top DX
WEB expedície Križiaci
[uvod] [onas] [SPL] [sien slavy] [denniky] [galeria] [download] [kontakt]