30 portejblov - 967 spojení - 374(820) km Top DX
WEB expedície Križiaci
[uvod] [onas] [SPL] [sien slavy] [denniky] [galeria] [download] [kontakt]