21.12.2018

Revitalizácia židovského cintorína v Častej – pokračovali sme v opravách náhrobkov
30.10.2018

Vydali sme nový zborník o dejinách šľachtického rodu Pálffy
12.09.2018

Konferencia Pálffyovci. Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie
viac   viac   viac  
01.02.2018

Interdiscipilinárna vedecká konferencia Res Pálffyana. Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov
14.12.2017

Dovoľujeme si Vás pozvať na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s názvom Res Pálffyana. Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov, ktorú pripravujeme v spolupráci Pamiatkovým úradom SR.
18.09.2017

Občianske združenie Červenokamenské panstvo v spolupráci s Mestským múzeom v Pezinku pripravuje kladenie kameňov zmiznutých, teda "stolpersteinov" na troch miestach v Pezinku - na Ulici M. R. Štefánika 4, Radničnom námestí 1 a Holubyho 21.
viac   viac   viac  
26.07.2017

Spolu s občianskym združením Naše Smolenice Vás srdečne pozývame na slávnostné odhalenie pieskovcovej busty grófa Jozefa Pálffyho st. (1853 - 1920), ktoré sa uskutoční túto nedeľu v kaštieľskom parku v Smoleniciach o 15. hodine.
14.07.2017

Keď sa obzrieme za viac ako dekádou našej činnosti, vidíme mnoho podujatí a aktivít, ktoré pomáhali a pomáhajú udržiavať kultúrne a historické hodnoty malokarpatského regiónu.
30.06.2017

viac   viac   viac  
03.06.2017

V rámci revitalizácie zastavení Okolohradnej potulky, ktorá vzhľadom na dĺžku svojej existencie poškodzuje nielen čas, ale aj nespratní okoloidúci, sme dnes na ich pôvodné miesta osadili dve zrepasované zastavenia (pri židovskom cintoríne a na vyhlia
23.05.2017

Dnes bola opravená vstupná brána na židovský cintorín v Častej, ktorú pred časom poškodili neznámi vandali, ktorí odlomili menoru - symbol judaizmu - na jej vrchole. Menora bola osadená na svoje pôvodné miesto.
02.02.2017

Uchádzame sa o 2 % z Vašich daní, ktoré nám významným spôsobom pomáhajú zveľaďovať kultúrne hodnoty malokarpatského regiónu. Ďakujeme.
viac   viac   viac  
NAŠI PARTNERI
Obec Častá


Obec Píla


© Červenokamenské panstvo, o. z., 2012