14.12.2017

Dovoľujeme si Vás pozvať na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s názvom Res Pálffyana. Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov, ktorú pripravujeme v spolupráci Pamiatkovým úradom SR.
23.11.2017

V roku 2017 sme zrealizovali čistenie, odborné ošetrenie a znovupostavenie štyroch náhrobkov reštaurátorom na židovskom cintoríne v Častej.
18.09.2017

Občianske združenie Červenokamenské panstvo v spolupráci s Mestským múzeom v Pezinku pripravuje kladenie kameňov zmiznutých, teda 'stolpersteinov' na troch miestach v Pezinku - na Ulici M. R. Štefánika 4, Radničnom námestí 1 a Holubyho 21.
viac   viac   viac  
26.07.2017

Spolu s občianskym združením Naše Smolenice Vás srdečne pozývame na slávnostné odhalenie pieskovcovej busty grófa Jozefa Pálffyho st. (1853 - 1920), ktoré sa uskutoční túto nedeľu v kaštieľskom parku v Smoleniciach o 15. hodine.
14.07.2017

Keď sa obzrieme za viac ako dekádou našej činnosti, vidíme mnoho podujatí a aktivít, ktoré pomáhali a pomáhajú udržiavať kultúrne a historické hodnoty malokarpatského regiónu.
01.07.2017

viac   viac   viac  
03.06.2017

Revitalizácia zastavení Okolohradnej potulky.
23.05.2017

Dnes bola opravená vstupná brána na židovský cintorín v Častej, ktorú pred časom poškodili neznámi vandali, ktorí odlomili menoru - symbol judaizmu - na jej vrchole. Menora bola osadená na svoje pôvodné miesto.
02.02.2017

Uchádzame sa o 2 % z Vašich daní, ktoré nám významným spôsobom pomáhajú zveľaďovať kultúrne hodnoty malokarpatského regiónu. Ďakujeme.
viac   viac   viac  
06.08.2016

16.03.2016

Nová informačná tabuľa na hrade Červený Kameň
20.02.2016

Druhé, doplnené a opravené vydanie Okolohradnej potulky
viac   viac   viac  
NAŠI PARTNERI

© Červenokamenské panstvo, o. z., 2012