02.02.2017

Uchádzame sa o 2 % z Vašich daní, ktoré nám významným spôsobom pomáhajú zveľaďovať kultúrne hodnoty malokarpatského regiónu. Ďakujeme.
06.08.2016

16.03.2016

Nová informačná tabuľa na hrade Červený Kameň
viac   viac   viac  
20.02.2016

Druhé, doplnené a opravené vydanie Okolohradnej potulky
01.02.2016

Vážení priatelia, tak ako každý rok, i teraz sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie podielu 2 % z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu.
01.01.2016

PF2016
viac   viac   viac  
08.08.2015

22.07.2015

Druhé zastavenie Okolohradnej potulky na vyhliadke na Kuklu medzi 19. a 21. 7. 2015 poškodili neznámi vandali:
19.06.2015

Osadenie informačnej tabule
viac   viac   viac  
22.09.2014

Kladenie pamätných kameňov Stolpersteine v Častej
14.09.2014

26.11.2013

Čestné uznanie pre OZ Červenokamenské panstvo za obnovu pamiatky
viac   viac   viac  
NAŠI PARTNERI


Obec Častá
© Červenokamenské panstvo, o. z., 2012