16.03.2016

Nová informačná tabuľa na hrade Červený Kameň
20.02.2016

Druhé, doplnené a opravené vydanie Okolohradnej potulky
01.02.2016

Vážení priatelia, tak ako každý rok, i teraz sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie podielu 2 % z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu.
viac   viac   viac  
01.01.2016

PF2016
08.08.2015

22.07.2015

Druhé zastavenie Okolohradnej potulky na vyhliadke na Kuklu medzi 19. a 21. 7. 2015 poškodili neznámi vandali:
viac   viac   viac  
19.06.2015

Osadenie informačnej tabule
22.09.2014

Kladenie pamätných kameňov Stolpersteine v Častej
14.09.2014

viac   viac   viac  
26.11.2013

Čestné uznanie pre OZ Červenokamenské panstvo za obnovu pamiatky
13.11.2013

Recitačná pocta Vincentovi Šikulovi
10.11.2013

Predstavovali sme novú knihu
viac   viac   viac  
NAŠI PARTNERI


Obec Častá
© Červenokamenské panstvo, o. z., 2012